Thiết lập sản phẩm

Thêm một Sản Phẩm Đơn Giản trong woocommerce

WooCommerce

Sản phẩm đơn giản là loại sản phẩm cơ bản được sử dụng rộng rãi nhất trong WooCommerce. Nó có một SKU, giá cả duy nhất và có thể được vận chuyển. Mặc dù các sản phẩm đơn giản có thể có các thuộc tính, nhưng chúng không cho phép tạo các biến thể như màu sắc, kích thước, v.v. Nó chỉ có một phiên bản của sản phẩm. Nói tóm lại, chúng là một loại sản phẩm độc lập.

Thêm sản phẩm đơn giản

Trên Bảng tin của quản trị viên, chuyển đến Sản phẩm → Nhấp vào Thêm mới để bắt đầu.

Thêm một sản phẩm đơn giản

Thêm một sản phẩm đơn giản

GIẢI THÍCH CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM ĐƠN GIẢN:

1. Từ Bảng tin kéo xuống chọn menu Sản phẩm
2. Chọn Thêm mới
3. Nhập tên sản phẩm
4. Nhập nội dung mô tả cho sản phẩm
5. Chọn danh mục sản phẩm
6. Thêm từ khóa sản phẩm
7. Chọn hình đại diện cho sản phẩm
8. Thêm các hình ảnh vào Albums
9. Thêm mô tả ngắn cho sản phẩm
10. Chọn Sản phẩm đơn giản từ menu thả xuống
11. Nhập giá bán của sản phẩm
12. Xem thử sản phẩm trước khi đăng
13. Sau khi hoàn tất xem thử sản phẩm, bạn có thể nhấn nút Đăng sản phẩm để bán

Dữ liệu sản phẩm

Thêm một Sản Phẩm Đơn Giản

Thiết lập sản phẩm đơn giản

Cài đặt dữ liệu sản phẩm đơn giản bao gồm:

  • Chung – Phần này dành cho việc nhập vào giá sản phẩm.
  • Kiểm kê kho hàng – Phần này bạn sẽ thiết lập số lượng sản phẩm và tình trạng hàng hóa trong kho.
  • Giao hàng – Phần này bạn thiết lập trọng lượng, kích thước của sản phẩm. Bên cạnh đó, bạn cũng thiết lập hình thức giao nhận hàng.
  • Các sản phẩm được kết nối – Kết nối các sản phẩm lại với nhau để gợi ý khách hàng mua thêm.
  • Các thuộc tính – Thiết lập các thuộc tính sản phẩm như màu sắc, kích thước.. Bạn sẽ xem cách thêm sản phẩm có thuộc tính ở phần bên dưới.
  • Nâng cao – Thêm ghi chú mua hàng, đơn đặt hàng và cho phép đánh giá.

Khi tất cả các cài đặt đã được định cấu hình, hãy nhấp vào nút Đăng để xuất bản sản phẩm lên cửa hàng bán.

Khách hàng xem

Sau khi Đăng, sản phẩm sẽ được hiển thị cho khách hàng như hình bên dưới.

Kết quả hiển thi bên ngoài trang web cho khách hàng xem

Kết quả hiển thi bên ngoài trang web cho khách hàng xem

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *