Thiết lập sản phẩm

Thêm một sản phẩm Có Thể Tải Xuống trong WooCommerce

WooCommerce

Chúng tôi đã trình bày chi tiết một số loại sản phẩm WooCommerce. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét quá trình thêm sản phẩm có thể tải xuống.

Thêm sản phẩm có thể tải xuống

Trước tiên, đi tới Sản phẩm → Thêm mới
Tương tự như cách bạn thêm sản phẩm ảo, hãy đánh dấu vào hộp kiểm sản phẩm có thể tải xuống để tạo sản phẩm có thể tải xuống. Khi bạn đánh dấu vào hộp kiểm, phần Chung của hộp meta Dữ liệu Sản phẩm sẽ hiển thị một vài trường bổ sung để thêm thông tin cụ thể cho loại sản phẩm có thể tải xuống. Các trường này như sau:

  • Tên và URL tập tin – Nhấp vào nút Thêm tệp để nhập tên và URL của sản phẩm có thể tải xuống. Ngoài ra, bạn có thể cung cấp đường dẫn cho tệp bằng cách nhấp vào nút Chọn tệp.
  • Giới hạn tải xuống – Bạn có thể chỉ định số lần khách hàng có thể tải xuống sản phẩm. Để trống trường này cho phép không giới hạn số lần tải xuống.
  • Giới hạn thời gian – Chỉ định số ngày liên kết tải xuống vẫn hoạt động. Sau số ngày được chỉ định, liên kết sẽ hết hạn.
  • Loại tải xuống – Chọn từ ba tùy chọn để chỉ định loại sản phẩm có thể tải xuống mà bạn đang bán. Ba tùy chọn có sẵn là:
    • Sản phẩm tiêu chuẩn
    • Phần mềm ứng dụng
    • Âm nhạc
Sản Phẩm Có Thể Tải Xuống

Thêm một Sản Phẩm Có Thể Tải Xuống

GIẢI THÍCH CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM CÓ THỂ TẢI XUỐNG:

1. Từ Bảng tin kéo xuống chọn menu Sản phẩm
2. Chọn Thêm mới
3. Nhập tên sản phẩm
4. Nhập nội dung mô tả cho sản phẩm
5. Chọn danh mục sản phẩm
6. Thêm từ khóa sản phẩm
7. Chọn hình đại diện cho sản phẩm
8. Thêm các hình ảnh vào Albums
9. Thêm mô tả ngắn cho sản phẩm
10. Thiết lập giá bán cho sản phẩm
11. Đánh dấu tích là sản phẩm Có Thể Tải Xuống
12. Thêm tập tin của sản phẩm
13. Xem thử sản phẩm trước khi đăng
14. Sau khi hoàn tất xem thử sản phẩm, bạn có thể nhấn nút Đăng sản phẩm để bán

Nếu có phiên bản vật lý của sản phẩm có thể tải xuống, bạn có thể đặt phí vận chuyển. Và nếu sản phẩm có thể tải xuống không có phiên bản vật lý nào cần vận chuyển, bạn cũng có thể đánh dấu vào hộp kiểm sản phẩm ảo.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *