Thiết lập sản phẩm

Thêm một Sản Phẩm Ảo trong WooCommerce

WooCommerce

Chúng tôi đã trình bày chi tiết một số loại sản phẩm WooCommerce. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét quá trình thêm các sản phẩm ảo.

Thêm sản phẩm ảo

Quá trình ban đầu để tạo ra một sản phẩm ảo cũng giống như bất kỳ sản phẩm đơn giản nào. Bạn có thể vào Sản phẩm → Thêm mới
Nhập các thông tin cần thiết như tên, mô tả, danh mục, v.v.
Để tạo sản phẩm ảo, hãy chọn hộp kiểm ‘Ảo’ trên bảng loại sản phẩm. Sau khi bạn đánh dấu một sản phẩm là ảo, phần giao hàng sẽ biến mất khỏi hộp Dữ liệu sản phẩm.

Thêm một Sản Phẩm Ảo

Thêm một Sản Phẩm Ảo

GIẢI THÍCH CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM ẢO:

1. Từ Bảng tin kéo xuống chọn menu Sản phẩm
2. Chọn Thêm mới
3. Nhập tên sản phẩm
4. Nhập nội dung mô tả cho sản phẩm
5. Chọn danh mục sản phẩm
6. Thêm từ khóa sản phẩm
7. Chọn hình đại diện cho sản phẩm
8. Thêm các hình ảnh vào Albums
9. Thêm mô tả ngắn cho sản phẩm
10. Thiết lập giá bán cho sản phẩm
11. Đánh dấu tích là Sản phẩm ảo
12. Xem thử sản phẩm trước khi đăng
13. Sau khi hoàn tất xem thử sản phẩm, bạn có thể nhấn nút Đăng sản phẩm để bán

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *