Quản lý cửa hàng

Một số mẹo để quản lý sản phẩm trong WooCommerce

Store Manager for WooCommerce

Các loại sản phẩm khác nhau:

 1. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Đơn Giản trong WooCommerce
 2. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Nhóm trong WooCommerce
 3. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Ảo trong WooCommerce
 4. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Có Thể Tải Xuống trong WooCommerce
 5. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Bên Ngoài/ Liên Kết trong WooCommerce
 6. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Có Biến Thể trong WooCommerce

WooCommerce cung cấp các tính năng nhất định sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong khi xử lý một số lượng lớn sản phẩm. Hãy xem xét một vài gợi ý trong bài viết này.

Xóa, sao chép và chỉnh sửa nhanh sản phẩm

Để chỉnh sửa nhanh một sản phẩm, bạn có thể vào WooCommerce → Sản phẩm.
Di con trỏ xung quanh tên của sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa. Một vài tùy chọn sẽ được hiển thị. Đó là:

 • Chỉnh sửa – Tùy chọn này đưa bạn đến trang chỉnh sửa sản phẩm chi tiết, nơi bạn có thể sửa đổi sản phẩm của mình.
 • Chỉnh sửa nhanh – Mở rộng màn hình để sửa đổi một số chi tiết sản phẩm nhất định mà không cần chuyển đến trang chỉnh sửa sản phẩm chi tiết.
 • Thùng rác – Bạn có thể xóa một sản phẩm bằng cách sử dụng tùy chọn này.
 • Xem – Tùy chọn này cho phép bạn xem sản phẩm ở chế độ khách hàng.
 • Sao chếp – Nếu bạn muốn nhân bản một sản phẩm thì sử tùy chọn này.
Một số mẹo để quản lý sản phẩm trong WooCommerce 1
Chỉnh sửa sản phẩm

Đánh dấu sản phẩm nổi bật

Đánh dấu một số sản phẩm là Nổi bật giúp bạn linh hoạt để quảng cáo sản phẩm đó tốt hơn. Trên cửa hàng WooCommerce của mình, bạn có thể đánh dấu các sản phẩm nổi bật bằng các bước đơn giản.
Một tùy chọn là sử dụng màn hình Chỉnh sửa nhanh để đánh dấu. Cách khác là chuyển đến Danh sách sản phẩm và nhấp vào biểu tượng ‘ngôi sao’ ở phía bên phải.

Một số mẹo để quản lý sản phẩm trong WooCommerce 2
Đánh dấu sản phẩm nổi bật

Tìm ID sản phẩm

Trong khi quản lý các sản phẩm của mình, đôi khi bạn sẽ cần ID sản phẩm. Bạn có thể tìm thấy ID sản phẩm bằng cách di chuột quanh tên sản phẩm trên trang danh sách sản phẩm.

Một số mẹo để quản lý sản phẩm trong WooCommerce 3
Tìm ID sản phẩm

Đơn giản hóa đơn đặt hàng lại

Đơn đặt hàng lại là một cách tốt để quản lý các sản phẩm hết hàng nhưng vẫn có nhu cầu cao. Để cho phép đơn đặt hàng lại cho một sản phẩm cụ thể, hãy đánh dấu vào hộp kiểm quản lý kho trong phần Khoảng không quảng cáo trên hộp Dữ liệu sản phẩm. Điều này hiển thị một trường khác để cho phép chọn lọc các đơn đặt hàng lại.

Một số mẹo để quản lý sản phẩm trong WooCommerce 4
Cho phép đơn đặt hàng lại

Có một số tiện ích mở rộng hữu ích có sẵn nếu bạn muốn gửi thông báo còn hàng cho người dùng không phải quản trị viên, như thông báo cho nhân viên hoặc nhà cung cấp của bạn (ví dụ: Advanced Notifications). Sử dụng các tiện ích mở rộng như WooCommerce Waitlist, bạn có thể theo dõi hiệu quả các đơn hàng tồn đọng và thông báo cho khách hàng khi sản phẩm có trong kho.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *