Ubuntu, CentOS

LiteSpeed Web Server là gì?

LiteSpeed-Web-server

LiteSpeed Web Server (LSWS) là một phần mềm quản trị website chạy trên trên nền tảng OS Linux, được biết đến với khả năng cung cấp một hiệu suất tuyệt vời và khả năng mở rộng cực cao, vượt trội hơn Apache, IIS, Nginx..