Quản lý cửa hàng

Hướng dẫn Thêm Sản Phẩm trong WooCommerce

Quản lý cửa hàng WooCommerce

Các loại sản phẩm khác nhau:

 1. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Đơn Giản trong WooCommerce
 2. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Nhóm trong WooCommerce
 3. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Ảo trong WooCommerce
 4. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Có Thể Tải Xuống trong WooCommerce
 5. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Bên Ngoài/ Liên Kết trong WooCommerce
 6. Hướng dẫn Thêm một Sản Phẩm Có Biến Thể trong WooCommerce

Thêm sản phẩm vào WooCommerce theo nhiều cách tương tự như cách bạn chỉnh sửa một bài đăng trên WordPress. Điểm khác biệt là trang Thêm Sản phẩm Mới có một tập hợp các tính năng và thuộc tính tương ứng với các sản phẩm thay vì các bài đăng. Để làm cho quá trình thêm và quản lý sản phẩm vào cửa hàng của bạn có hệ thống, WooCommerce phân loại sản phẩm thành Sản phẩm đơn giản, Sản phẩm nhóm, Sản phẩm bên ngoài/ liên kết và Sản phẩm có biến thể. Ngoài ra, còn có các Sản phẩm ảo và Sản phẩm có thể tải xuống. Bài viết này sẽ tập trung vào việc thêm một loại ‘sản phẩm đơn giản’, chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về các loại sản phẩm khác ở phần sau.
Trên bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hãy bắt đầu điều hướng qua đường dẫn sau:
Sản phẩm → Thêm mới

Hướng dẫn Thêm Sản Phẩm trong WooCommerce
Điều hướng trang sản phẩm bổ sung

Bạn có thể bắt đầu bằng cách thêm Tên sản phẩm và mô tả cho sản phẩm của mình. Lý tưởng nhất là viết một đoạn văn sẽ đủ tốt cho mô tả sản phẩm của bạn.

Hướng dẫn Thêm Sản Phẩm trong WooCommerce
Thêm một sản phẩm mới

Ở phần dưới cùng của trang, có một hộp Dữ liệu sản phẩm, nơi bạn thiết lập các tính năng cơ bản của sản phẩm bao gồm loại sản phẩm, giá cả, số lượng hàng có sẵn, kích thước, thuộc tính và quản lý kho.

Hướng dẫn Thêm Sản Phẩm trong WooCommerce
Thiết lập dữ liệu sản phẩm

Bây giờ, hãy xem xét chi tiết từng cài đặt này.
Trước tiên, bạn có thể chọn loại sản phẩm bạn muốn thêm. Bạn có thể chọn từ Sản phẩm đơn giản, Sản phẩm nhóm, Sản phẩm bên ngoài / liên kết và Sản phẩm có biến.
Ngoài ra còn có các tùy chọn để đặt Sản phẩm ảo và Sản phẩm có thể tải xuống tại đây.

Hướng dẫn Thêm Sản Phẩm trong WooCommerce
Chọn loại sản phẩm

Trong phần cài đặt Chung, bạn có thể đặt giá thông thường cho sản phẩm của mình. Giá sản phẩm của bạn đã bao gồm hay chưa bao gồm thuế hay chưa phụ thuộc vào những gì bạn đã chọn trong cài đặt thuế.

Hướng dẫn Thêm Sản Phẩm trong WooCommerce
Đặt giá sản phẩm

Ưu đãi giảm giá trên sản phẩm

Bạn cũng có thể đặt Giá khuyến mãi cho sản phẩm của mình. Giá có thể được cung cấp trong một khoảng thời gian mà bạn có thể đặt bằng cách nhấp vào liên kết Lên lịch.

Hướng dẫn Thêm Sản Phẩm trong WooCommerce
Đặt giá bán

Bạn có thể lên lịch cho giá khuyến mãi bằng cách nhấp vào các trường T… và Đến… và chọn.

Hướng dẫn Thêm Sản Phẩm trong WooCommerce
Lên lịch giá bán

Áp dụng thuế đối với sản phẩm

Bạn có thể xác định cách bạn muốn áp dụng thuế cho sản phẩm này – khiến toàn bộ sản phẩm phải chịu thuế hoặc chỉ số tiền vận chuyển cho sản phẩm cụ thể này.

Hướng dẫn Thêm Sản Phẩm trong WooCommerce
Đặt trạng thái thuế

Bạn có thể chọn từ tất cả các Mức thuế chuẩn (mặc định) hoặc một trong các lớp bổ sung, hoặc các lớp thuế tùy chỉnh của bạn.

Hướng dẫn Thêm Sản Phẩm trong WooCommerce
Đặt loại thuế

Định danh sản phẩm và quản lý kho

Trong cài đặt Kiểm kê kho hàng, bạn có thể thiết lập một số tùy chọn.
Bạn có thể chỉ định một SKU cho sản phẩm của mình. SKU hoặc Đơn vị lưu giữ hàng hóa là một mã định danh duy nhất mà bạn có thể gán cho sản phẩm bạn đang tạo.
Bạn có thể bật quản lý kho ở cấp sản phẩm bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm Quản lý kho.
Bạn cũng có thể chỉnh sửa tình trạng còn hàng của sản phẩm. Điều này sẽ cập nhật xem sản phẩm của bạn còn hàng hay hết hàng ở mặt trước khách hàng sẽ nhìn thấy của cửa hàng của bạn.
Bật hộp kiểm Đã bán riêng lẻ để hạn chế mua sản phẩm này nhiều lần trong một đơn đặt hàng.

Hướng dẫn Thêm Sản Phẩm trong WooCommerce
Cài đặt kiểm kê kho hàng

Phù hợp với khung vận chuyển

Cài đặt vận chuyển cho phép bạn thiết lập Trọng lượngKích thước của sản phẩm. Cần cẩn thận để thêm chính xác các tính năng này, vì bất kỳ thông tin sai nào ở đây có thể dẫn đến các vấn đề với khách hàng của bạn.
Bạn cũng có thể chỉ định sản phẩm cho bất kỳ lớp vận chuyển nào mà bạn đã tạo.

Hướng dẫn Thêm Sản Phẩm trong WooCommerce
Cài đặt vận chuyển sản phẩm

Tạo liên kết giữa các sản phẩm

WooCommerce cho phép liên kết các sản phẩm khác trong kho của bạn với sản phẩm hiện tại. Đây là một chiến lược tiếp thị tốt cho cửa hàng của bạn.
Trong cài đặt Sản phẩm được kết nối , bạn có thể đặt ba tùy chọn cho việc này:

 • Up-sells (Bán thêm) – Gợi ý khách hàng mua sản phẩm thay cho sản phẩm hiện tại mà họ đang xem. Ví dụ sau này bạn có một sản phẩm tốt hơn sản phẩm này thì có thể thêm nó vào phần này.
 • Cross-sells (Bán chéo) – Gợi ý khách hàng mua thêm trong lúc xem giỏ hàng, ví dụ bạn bán iPhone 6S thì nên thêm các sản phẩm như sạc, vỏ điện thoại vào phần bán chéo để họ mua kèm thêm.
 • Sản phẩm nhóm – Chọn nhóm sản phẩm cần đưa vào. Nhóm sản phẩm nghĩa là họ mua theo một nhóm chứ không mua riêng lẻ.
Hướng dẫn Thêm Sản Phẩm trong WooCommerce
Liên kết các sản phẩm khác

Bạn có thể thêm và chỉ định danh mục cho sản phẩm của mình trong phần Danh mục sản phẩm.

Hướng dẫn Thêm Sản Phẩm trong WooCommerce
Danh mục sản phẩm

Bạn có thể thêm từ khóa sản phẩm (tags), Ảnh sản phẩm Album hình ảnh sản phẩm cũng từ các phần tương ứng.

Hướng dẫn Thêm Sản Phẩm trong WooCommerce
Thêm từ khóa sản phẩm và hình ảnh

Bạn có thể đọc thêm về Danh mục sản phẩm, từ khóa sản phẩm và cài đặt hình ảnh sản phẩm trong bài viết Cài đặt Sản phẩm.

Đăng sản phẩm

Ba tùy chọn đầu tiên trong phần Đăng hoạt động tương tự như trình chỉnh sửa bài đăng của WordPress.

Hướng dẫn Thêm Sản Phẩm trong WooCommerce
Đăng một sản phẩm

Có một tính năng trong phần Đăng mà bạn phải chú ý khi tổ chức sản phẩm của mình – Mức đô hiển thị catalog
Điều này sẽ xác định cách sản phẩm này sẽ được nhìn thấy khi khách hàng tìm kiếm.
Có bốn tùy chọn để lựa chọn:

 1. Cửa hàng và kết quả tìm kiếm –Nếu bạn chọn tùy chọn này, sản phẩm của bạn sẽ được hiển thị ở mọi nơi, bao gồm các trang danh mục, kết quả tìm kiếm và trang cửa hàng.
 2. Chỉ cửa hàng – Chọn tùy chọn này sẽ ẩn sản phẩm của bạn khỏi kết quả tìm kiếm. Nó sẽ chỉ hiển thị trên các trang danh mục và trang cửa hàng.
 3. Chỉ tìm kiếm kết quả – Đây là mặt trái của tùy chọn danh mục. Sản phẩm sẽ hiển thị trong kết quả tìm kiếm, nhưng không hiển thị trên các trang danh mục hoặc trang cửa hàng (shop).
 4. Ẩn – Chọn tùy chọn này có nghĩa là sản phẩm chỉ có thể được nhìn thấy trên trang sản phẩm bởi quản trị viên; khách hàng không thể nhìn thấy.

Bạn có thể chọn tùy chọn ưa thích của mình và nhấp vào nút OK.
Bạn cũng có thể đánh dấu vào hộp kiểm để làm cho sản phẩm trở thành Sản phẩm nổi bật.

Hướng dẫn Thêm Sản Phẩm trong WooCommerce
Cài đặt danh mục cho sản phẩm

Sau khi cập nhật tất cả các cài đặt, đừng quên nhấp vào nút Đăng.

Hướng dẫn Thêm Sản Phẩm trong WooCommerce
Đăng sản phẩm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *