FixCms cung cấp dịch vụ lưu trữ web nhanh chóng ở mọi nơi. Máy chủ đám mây hiệu suất cao của chúng tôi kết hợp với dịch vụ hỗ trợ 24/7/365 và các giải pháp đồng bộ khác. Với chuyên gia nhiều năm trong lĩnh vực CNTT
Bronze
490.000 ₫ năm
1 GB lưu trữ
100 GB băng thông
1 Tài khoản FTP
SSL/ HTTPS
Silver
Phổ biến
1.590.000 ₫ năm
5 GB lưu trữ
300 GB băng thông
1 Tài khoản FTP
SSL/ HTTPS
01 năm tải miễn phí 01 WP Theme
Gold
2.900.000 ₫ năm
10 GB lưu trữ
500 GB băng thông
1 Tài khoản FTP
SSL/ HTTPS
01 năm tải miễn phí 03 WP Theme
Platinum
3.900.000 ₫ năm
15 GB lưu trữ
1000 GB băng thông
1 Tài khoản FTP
SSL/ HTTPS
01 năm tải miễn phí 03 WP Theme