Tham gia dễ dàng, không cần vốn, hệ thống tự động minh bạch. Chúng tôi thay bạn hỗ trợ khách hàng 24/7.

1. Bạn (Marketer)

Chia sẻ link trên Forum, Facebook, Blog, Email, v.v...

2. Khách hàng

Nhấn vào link giới thiệu của bạn

3. Đơn hàng

Chọn mua sản phẩm và thanh toán

4. Hoa hồng

Hệ thống sẽ tự động tính toán % hoa hồng

CÁCH HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG

  • 15% hoa hồng cho các dịch vụ thiết kế web.
  • 10% hoa hồng cho các dịch vụ kỹ thuật
  • 5% hoa hồng cho các dịch vụ quảng cáo.
  • Cookie ghi nhận trong 90 ngày, khi ai đó vào FIXCMS qua link giới thiệu của bạn và mua bất kỳ sản phẩm nào thì % hoa hồng sẽ được tính cho bạn.
  • Cookie được ghi nhận trên tất cả các trang. Nghĩa là, bạn giới thiệu khách mua dịch vụ A, nhưng khách mua dịch vụ B thì bạn vẫn được chia hoa hồng.
  • Cookie KHÔNG bị ghi đè bởi quảng cáo remarketing của fixcms.com.
Last Click: Nếu có nhiều người cùng giới thiệu 1 khách hàng, thì người giới thiệu cuối cùng sẽ được hưởng hoa hồng.

RÚT TIỀN HOA HỒNG

Thanh toán vào ngày 1-5 hàng tháng.

Số tiền rút tối thiểu: 500.000₫

Nếu thu nhập của cộng tác viên chưa đạt mức thanh toán tôi thiếu thì sẽ được cộng dồn sang tháng tiếp theo.

Nhấn vào nút bên dưới để đăng ký trở thành cộng tác viên