Với bản chất của nội dung kỹ thuật số có thể được tải xuống ngay lập tức sau khi mua hàng; không có “thời gian dùng thử” sau khi mua, có nghĩa là tất cả doanh số bán hàng là cuối cùng. Khi bạn đã thanh toán mua một sản phẩm, không có cách nào để “trả lại” nó. Trừ khi chúng tôi đã thực hiện các thay đổi đối với các điều khoản này ảnh hưởng nghiêm trọng đến bạn và gây bất lợi cho bạn. Trong trường hợp này, quyền giải thích thuộc về chúng tôi.

Yêu cầu hoàn tiền sẽ không được giải quyết bằng bất kỳ hình thức nào, nếu một sản phẩm nào đó đã được đã được thanh toán.

Yêu cầu hoàn lại tiền

Chúng tôi sẽ đánh giá các yêu cầu hoàn tiền dựa trên giá trị của sản phẩm nhưng nói chung, không có nghĩa vụ phải hoàn lại tiền nếu:

  • bạn đã thay đổi suy nghĩ của mình;
  • bạn đăng ký do nhầm lẫn;
  • bạn yêu cầu thiện chí;
  • bạn thiếu khả năng kỹ thuật để sử dụng sản phẩm;
  • bạn không thể tải xuống mục nữa vì nó đã bị xóa khỏi trang web của chúng tôi;
  • bạn đang vi phạm chính sách chơi công bằng của chúng tôi.

Ngoài ra, hãy xem qua Điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết.